Om Ryssland slår till

Tillbaka
Eliot G. Fielding
221 sidor
Trådhäftad Fahlcrantz&Gumelius
1949. Amerikansk bok från kalla kriget översatt av Major Bertil Larsson. Illustrerad med sju kartor.

 Pris: 190 kr / 19,2 €