Rulla över aspiranterna vid infanteriets officersaspirantskola

Tillbaka
red.com
24 sidor
Klammerhäftad Stockholm 1944. Rulla över aspiranterna vid infanteriets officersaspirantskola Kungl krigsskolan den 13 april 1944. Uppstäld som en betygsbok där aspiranterna är numrerade från 301 till 873. Vidare finns inskrivningsnummer, födelsedata,
hemortsadress etc. En lista över befäls och lärarpersonal finns uppsatt längst fram.

 Pris: 80 kr / 7,4 €