Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755.

Tillbaka
Bild saknas
Johanson Ulla
194 sidor
Häftad. (Skrifter utgivna av Genalogiska föreningen, 10. 1976)


 Pris: 100 kr / 9,3 €