Röda armen i fält

Tillbaka
red.com
139 sidor
Trådhäftad Arbetarkultur 1942. Inget skyddsomslag. Articklar av Överstelöjtnant Denisov, Överstelöjtnant Partjinski, Överste Gurov, Ilja Ehrenburg, Alexej Tolstoj etc. Illustrerad med svartvita fotografier.

 Pris: 120 kr / 12,1 €