Samtal i Europa

Tillbaka
Chamberlain Neville
304 sidor
Trådhäftad Medén 1939. Englands premiärminister redogör för sina ansträngningar att i fredligt samarbete med andra regeringar finna en lösning av de aktuella problemen i våra dagars Europa. Ouppskuret ex. Namnad. Gott skick.


 Pris: 80 kr / 8,1 €