Samtidens militaristiska system

Tillbaka
Holm T.
64 sidor
Häfte Bonniers 1938. Verdandis småskrifter Nr 406. "Denna skrift har uteslutande till uppgift att fästa uppmärksamheten på den militaristiska, eller om man så vill, krigsbetonade inriktningen
i de moderna, europeiska diktaturstaterna." Understrykningar med blyerts.

 Pris: 40 kr / 4,0 €