Schwedisches Kriegsgericht in Stralsund

Tillbaka
Modéer Kjell Å.
16 sidor
Häfte Lundblom/rättshistorisk forskning 1969. Några anteckningar i anledning av ett arkivfynd. Särtryck ur: S. 224-236 Skrifter utg. av Institutet rättshistorisk forskning. svensk text. Namnad.


 Pris: 90 kr / 8,3 €