Sjöslaget utanför Skagerak Den 31 Maj och 1 Juni 1916

Tillbaka
Giron Aug.
194 sidor
Ryggklotband Marinlitteraturföreningens Förlag 1917. Marinlitteraturföreningen N:r 20.
Rikt illustrerad med svartvita fotografier, kartor samt tre stridslägesplanscher i färg. Behandlar det stora sjöslaget som tyskarna kallar Die Seeschlacht vor dem Skagerrack och engelsmännen The Battle of Jutland Banks. Avslutas med bilagor med de officiella rapporterna och meddelandena om slaget. Namnad. För övrigt i mycket gott skick.

 Pris: 300 kr / 30,3 €