Socialistisk Debatt

Tillbaka
red.com
71 sidor
Häfte 1967. Inehåller bla en sju sidor lång, Vädjan för Vietnam till USA:s samvete, av Bertrand Russel. Russels vädjan är bl.a en utförlig karaktäristik av dagens amerikanska samhälle.

 Pris: 40 kr / 4,0 €