Spräng Amalthea - Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870-1914

Tillbaka
Tidman Yngve
274 sidor
Trådhäftad Lund university Press
1998. Doktorsavhandling. Amalthea-incidenten i Malmö
hamn sommaren 1908 har fått bilda
utgångspunkten för denna bok. För
Sveriges del tog strejkbrytarsändningarna slut med
den dramatiska händelsen i Malmö 1908-bomben mot Amalthea.

 Pris: 250 kr / 25,3 €