Strödda anteckningar ur Kungl. Skaraborgs regementes historia

Tillbaka
Aminoff Ivan
27 sidor
Klammerhäftad Sköfde Västgöta Korrespespondentens 1913. Lite nött rygg. Pris: 90 kr / 9,1 €