Svensk bokkonst 1948

Tillbaka
Nationalmusei
43 sidor
Häfte klammerhäftad Nationalmusei Stockholm 1949 utställningskatalog nr 156. Illustrerad. Tjugofem utvalda böcker.Med en översikt för åren 1933-1948. Med en liten reva i främre omslaget.


 Pris: 90 kr / 9,1 €