Svensk försvarspolitik 1743-1757

Tillbaka
Dannert Leif
380 sidor
Trådhäftad Uppsala Appelbergs 1943. Svensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang. Ouppskuret ex.

 Pris: 180 kr / 16,7 €