Svensk regementshistorisk bibliografi

Tillbaka
Taube Gurli
125 sidor
Trådhäftad Almqvist & Wiksells AB1949. Allmänt; Infanteriet, Kavalleriet, Artilleriet,Fortifikationen, Ingenjörstrupperna, Signaltrupperna, Intendenturkåren, Trängen, Förband uppsatta i vissa landskap och områden Garnisoner; Fanor. Gott skick.

 Pris: 250 kr / 25,3 €