Sveriges Landstormsföreningars Årsbok 1917

Tillbaka
Sveriges landstromsföreningars centralförbund red.
152 sidor
Häftad stockholm 1917 illustrerad med karta. Första årgången,lite riss ryggen.

 Pris: 250 kr / 25,3 €