Tanke och form i konsten

Tillbaka
Paulsson Gregor
187 sidor
Klotryggsband 20x27 cm Natur och Kultur 1933.
Fotoillustrerad. Både främre och bakre omslaget medbundit. Studier för en betydelselära. Handlingen som rumsgestaltare i italiensk renässanskonst. Allt som utkom. Biblioteksstämplar. Biblioteksficka. Gott skick.

 Pris: 100 kr / 10,1 €