Teknik och vetenskap i Folkrepubliken Kina

Tillbaka
Sigurdson Jon
278 sidor
Trådhäftad Cavefors 1979. En bok om den industriella satsningen i Kina som fastslogs 1978 och som skulle ge Kina 1 miljon forskare 1985 och genomförandet av moderniseringen som skulle vara genomförd år 2000.

 Pris: 30 kr / 3,0 €