Två noter från Sovjetunionens folkkommissarie för utrikesärenden

Tillbaka
Molotov V.M.
37 sidor
Häfte Sovjetlegationens pressavd 1942. Handlar om den tyska ockupationen.

 Pris: 90 kr / 9,1 €