Underbefälets historia

Tillbaka
Widén Albin
415 sidor
Trådhäftad Realtryck 1938. Minnesskrift på uppdrag av försvarsväsendets underbefälsförbund. Illustrerad. Namnad.En del understrukningar med blyerts.

 Pris: 200 kr / 20,2 €