Wettern och dess kuster i två resor Del 1

Tillbaka
Bohman John
256 sidor
Senare privata halvfranskt band med guldornerat å främre bokryggen Örebro 1834 + 1 utvikbar tabell. Med subskribenter viii s. Del 1, Första resan ett helt för sig innefattande Götha kanal, Carlsborgs fästning och Motala mekaniska verkstad, jemte drag ur grefve von Platens lefverne. Försätts och titelblad saknas.

 Pris: 500 kr / 50,5 €