Yamaha - Kort produktpresentation samt tekn. spec. för 1982 YamahaProgram

Tillbaka
Rylander Rune
16 sidor
Ringhäftad 21x30 cm Hallman/Eneqvist Motor AB Tyresö 1982. Stencilerad. Nött och fläckad.

 Pris: 90 kr / 9,1 €