En hvar sin egen professor eller Allt menskligt vetande i sammandrag. Kortfattad encyklopedi

Tillbaka
Fastaff Fakir
91 sidor
Häftad 15x21 cm Bengt Forsbergs Förlag Malmö 1990. Faksimilutgåva efter originalupplagan 1894. Gott skick.

 Pris: 80 kr / 8,1 €