Skånes ortnamn Serie A Bebyggelsenamn Del 1 Albo härad

Tillbaka
Ejder Bertil
126 sidor
Trådhäftad 17,5x24,5 cm Sydsvenska Ortnamnssällskapet och Landsmålsarkivet i Lund 1958. Gott skick.

 Pris: 70 kr / 7,1 €