Marxistiskt Forum Nr 3 1978

Tillbaka
Berge Anders
80 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad Ordfront 1978. Teoretiskt organ för Sveriges Kommunistiska Parti. Illustrerad. Sovjet och Afrikas Horn. 10 år efter Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien - Lärdomar av en ockupation. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €