Kommunistisk Tidskrift för marxistisk-leninistisk teori och praktik Nr 2 1972

Tillbaka
Olsson Tom
95 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad MLK 1972. Teoretiskt organ för Marxist-Leninistiska Kampförbundet (MLK). Kinas fredspolitik. Inför VPK:s partikongress. Staten skrotar företag till förmån för ASEA. Gott skick.

 Pris: 70 kr / 7,1 €