Marxistiskt Forum Nr 4 1979

Tillbaka
Berge Anders
80 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad Ordfront 1979. Teoretiskt organ för Sveriges Kommunistiska Parti. För ett kämpande fack. Namnad. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €