KBS anvisning Kontorsbyggnader

Tillbaka
red.com
33 sidor
Häfte 21x30 cm klammerhäftad Byggnadsstyrelsen: Utredande projekterande byggande och förvaltande verksamhet 1977. KBS-anvisning Nr 10:4 april 1978 Ers anv 10:3 april 1975. Litet skrapmärke på bakre pärmen. Gott skick.

 Pris: 60 kr / 6,1 €