Marxistiskt Forum Nr 2 1978

Tillbaka
Berge Anders
80 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad Ordfront 1978. Teoretiskt organ för Sveriges Kommunistiska Parti. Arbetarklassen måste försvara nationen! AMU-eleverna och kampen mot arbetslösheten. Mao Tsetungs teori om de tre världarna. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €