Marxistiskt Forum Nr 1-2 1977

Tillbaka
Berge Anders
143 sidor
Häfte 15x21 cm Ordfront 1977. Teoretiskt organ för Sveriges Kommunistiska Parti. Tema - Anti revisionismen. Namnad. Gott skick.

 Pris: 60 kr / 6,1 €