Marxistiskt Forum Nr 7-8 1976

Tillbaka
Berge Anders
90 sidor
Häfte 15x21 cm Ordfront 1977. Teoretiskt organ för Sveriges Kommunistiska Parti. Antistrejklagen - piskan och moroten. Fast lön - mot merit- och arbetsvärdering. Södra Afrika - frigörelse trots supermakternas sabotage. Debatt om klasser och partier i Ryssland. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €