Utbildning och utveckling

Tillbaka
Cipolla Carlo M.
140 sidor
Pocket Tema Gleerups Lund 1970. Illustrerad med tabeller.
Lite fläckad bakre pärm. Men för övrigt i gott skick.

 Pris: 70 kr / 7,1 €