(TM) Transcendental meditation - Hur man finner den inre energin och övervinner stress

Tillbaka
Bloomfield Harold H./Cain Michael Peter/Jaffe Dennis T.
261 sidor
Häftad Norstedts 1976. Illustrerad med diagram. Transcendental Meditation är varken en religion eller en filosofi utan en naturlig metod att finna och tillvarata slumrande energiresurser hos oss själva. Ordet 'transcendental' betecknar något som leder bortom' och har av metodens introduktör, Maharishi Mahesh Yogi, valts för att ange att TM spontant leder sina utövare bortom gränserna för deras vardagliga medvetande. Gott skick.

 Pris: 140 kr / 14,1 €