Selma Lagerlöf ur ryskt perspektiv

Tillbaka
Nikolajeva Maria
170 sidor
Trådhäftad 15.5x23 cm Selma Lagerlöf-sällskapet 1991. Lagerlöfstudier 1991. Illustrerad. Innehåller bl. a. "Det litterära klimatet i Ryssland kring sekelskiftet" - "Selma Lagerlöf och den ryska kulturtraditionen" - "De samtida översättningarna" - "Den samtida kritiken" - "Selma Lagerlöf barnboksförfattaren" -"Efter 1917" - "Nils Holgerssons underliga resa genom Ryssland" - "Nils återberättas" - "De två fullständiga översättningarna" - "Pedagogiska aspekter" - "Ludmila Braude - Nils Holgersson-forskaren" - "Selma Lagerlöf i den sovjetiska litteraturhistorien" och "Selma Lagerlöfs verk i översättning". En fläck på främre omslaget. För övrigt i gott skick.

 Pris: 60 kr / 6,1 €