Järnridå för kärleken - det sexuella förtrycket i Sovjet

Tillbaka
Stern Mikhail/Stern August
254 sidor
Häftad Askild & Kärnekull 1982. Gott skick.

 Pris: 70 kr / 7,1 €