Tänk - 21 inlägg om framtidens stad

Tillbaka
Dalman Eva red
190 sidor
Häftad Ordfront 2001. Illustrerad med svartvita fotografier. Samt med en kort presentation av samtliga författarna. Ett samarbetsprojekt med utställningen Bo 01 i Malmö och ett bidrag till arkitekturåret 2001. Mycket gott skick.


 Pris: 80 kr / 8,1 €