Motstånd eller ockupation?

Tillbaka
Sveriges Kommunistiska Parti
12 sidor
Häfte 21x30 cm klammerhäftad Bokförlaget Oktober 1979. Dokument och kommentarer kring frågan om myndigheters verksamhet under ockupation. Gott skick.

 Pris: 80 kr / 8,1 €