Socialismen i det tjugoförsta århundrandet

Tillbaka
Holt Catherine/Lundell-Karlberg Kajsa red.
109 sidor
Pocket Kvarnby Folkhögskola 2007. En antologi om Venezuelas väg till socialismen. I denna textsamling ligger tonvikten, inte på utvärderingen av den bolivarianska revolutionen utifrån färdiga och ofta eurocentrerade referensapparat, utan på att försöka åstadkomma en förståelse för processens inre politiska och idéhistoriska drivkrafter i kreativ dialog med den europeiska socialistiska traditionen. Gott skick.


 Pris: 50 kr / 5,1 €