Terminologi som vetenskapsgren

Tillbaka
Laurén Christer/Myking Johan/Picht Heribert
293 sidor
Trådhäftad Studentlitteratur 1997. Det mesta vi läser, skriver, hör och säger i dag är mer eller mindre späckat av termer. Termerna är en infallsvinkel till vetandet och det finns ett lingvistiskt vetenskapsområde, kallat terminologi, som är specialiserat på detta gränssnitt mot vetandet.
Terminologin har uppkommit för att effektivera fackspråklig och internationell kommunikation. Vetenskaper som filosofi, klassifikation, informatik och lingvistik har samverkat för terminologins teoretiska bas. Gott skick.


 Pris: 200 kr / 20,2 €