Patristica Nordica 4

Tillbaka
Rubenson Samuel red.
149 sidor
Trådhäftad 13.5x21 cm Teologiska Institutionen i Lund 1995. Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17-20 augusti 1993. Gott skick.

 Pris: 100 kr / 10,1 €