Kan fängelset försvaras?

Tillbaka
Mathiesen Thomas
285 sidor
Häftad Bokförlaget Korpen 1988. En kritisk genomgång av teorierna kring vårt lands fängelser och fängelsestraffet: t ex rehabiliteringstanken, teorierna om allmänpreventionen, synen på fängelset som avskräckningsmedel. Gott skick.


 Pris: 90 kr / 9,1 €