Adjektivets komparation i svenskan - En semantisk beskrivning

Tillbaka
Lundbladh Carl-Erik
196 sidor
Häftad Lund University Press 1988. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Akademisk avhandling. Gott skick.

 Pris: 120 kr / 12,1 €