Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt

Tillbaka
Hellden Ulrika/Wrangel Claes red.
58 sidor
Trådhäftad Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2010. Hedersrelaterat våld är ett patriarkalt våld som utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Våldets syfte är i första hand att kontrollera kvinnors sexualitet och planeras och utförs ofta kollektivt. Mycket gott skick.

 Pris: 90 kr / 9,1 €