Creole love call

Tillbaka
Rudbeck Carl
61 sidor
Häftad 15x21 cm Timbro 1998. Pejling Nr 8. Kommer kulturen att bli ett offer i den pågående globaliseringen, eller kommer den att bli en av vinnarna? I Creole Love Call argumenterar Carl Rudbeck för tanken att den nya världsordningen kommer att gagna kulturen i de allra flesta av dess former. Många har befarat att den kulturella världsmarknaden skall komma att leda till en ytlig och intetsägande McDonald's-kultur. Dessa farhågor är till största delen ogrundade. Gott skick.

 Pris: 70 kr / 7,1 €