Det vetenskapliga studiet av politik

Tillbaka
Lundquist Lennart
170 sidor
Häftad Studentlitteratur 1993. Ett genomgående tema i denna introduktionsbok är att statsvetenskaplig utbildning inte främst syftar till att ge kunskap om politiska förhållanden, utan målsättningen bör vara att lära ut vetenskapen om politik. I boken förs två teser om samhällsvetenskaplig forskning fram. Den första är att det saknas allmängiltiga kriterier för vad som är bra och dålig vetenskap. Den andra är att forskningsresultaten väsentligen bestäms av den använda metodologin. Prydliga understrykningar med blyerts. För övrigt i gott skick.

 Pris: 100 kr / 10,1 €