Frågan om staten

Tillbaka
Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna
36 sidor
Häfte 14.5x21 klammerhäftad Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 1969. Ur - Mera om meningsskiljaktigheterna mellan Kamrat Togliatti och oss - Några av Leninismens viktiga problem i världen av idag - (Redaktionell artikel i Röda Fanan den 4 mars 1963). Namnad. Understrykningar med blyerts. Gott skick.

 Pris: 50 kr / 5,1 €