Tingens och tankarnas landskap - försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

Tillbaka
Nilsson, Björn
368 sidor
Trådhäftad16.5x21 cm Acta ArchaeologicaLundensia Series in 8:o No 44. Almqvist & Wiksell 2003. Illustrerad med teckningar, kartor och fotografier. Gott skick.

 Pris: 120 kr / 12,1 €