Carlscrona Veckoblad och Kongl. Amiralitets-boktryckeriet i Karlskrona 1766-1820

Tillbaka
Hillbom Rune
57 sidor
Trådhäftad 13x19.5 cm Karlskrona 1974. Illustrerad. Mycket gott skick.

 Pris: 90 kr / 9,1 €