Feltartilleriforeningen København 1913-1988

Tillbaka
Hansen Vagn
185 sidor
Trådhäftad 17.5x25 cm København 1988. Illustrerad med svartvita fotografier. Gott skick.

 Pris: 90 kr / 9,1 €