Star - Ett magasin från Ljungmans Nr 1 1984

Tillbaka
Börjesson Rolf
23 sidor
Tidskrift 21x30 cm klammerhäftad AB Ljungmans Verkstäder 1984. Med bla. en artickel om Ljungmans gevär m/42. En sida lite fläckad. För örigt i gott skick i gott skick.

 Pris: 90 kr / 9,1 €