Gerilla

Tillbaka
Harning Anders
175 sidor
Trådhäftad Raben&Sjögren 1975 1:a upplaggan. Noveller om motståndskampens vardag och verklighet på olika håll i världen. Namnad. En liten fuktskada på sidorna 89-94. Men för övrigt i gott skick.

 Pris: 24 kr / 2,4 €